in

Går det att förenkla förberedelserna inför ett möte?

Att förenkla alla steg kring att hålla ett möte är det nog många som är intresserade i. Det finns få saker som tar så mycket tid som att hålla koll på och administrera allting som ska förberedas inför ett möte.

Att hålla lugnet när man drar i alla trådar inför en konferens är inte enkelt. Det blir lätt att uppgifterna och det administrativa lägger sig på hög. Men Pronester Planner kan vara till stor hjälp. Pronester Planner är nämligen ett överordnat system som hjälper till att administrera möten och konferenser. Bland annat finns bokningssystem konferensrum, som gör det enkelt att boka konferensrum direkt i Outlook.

Vad är det då för fördelar med detta bokningssystem konferensrum? Jo fördelarna är många och ligger i alla led. Dels så är Pronester Planner en tjänst som alltså är kopplad direkt mailsystemet. Så både chefer, kollegor och andra som behöver veta om vart exempelvis ett möte ska hållas. Alla inblandade kan se detta direkt i mailsystemet eftersom det är kopplat till både Outlook, Microsoft 365 och Exchange. Det smarta är också att det finns en mobilfunktion som gör att du alltid kan ha tillgång till dina bokningar även från mobilen.

All mötesinformation på samma plats

Det fantastiska är också att genom detta bokningssystem konferensrum så samlas all information inför ett möte på samma ställe. Istället för att behöva hålla koll på en massa olika mejl, sms, telefonsamtal så är allt det administrativa på en och samma plats. Det förenklar hela mötesprocessen. Pronester Planner är alltså ett bokningssystem konferensrum där du kan samla både vilka möten som ska hållas, vart, vilken teknik som krävs, och sedan enkelt bjuda in kollegor till mötet, direkt via outlook.

Under konferenser är maten ofta någonting som det krävs mycket planering kring. Vem ska ordna catering? Vilken cateringfirma? Har det blivit rätt dag och rätt antal rätter? Frågorna är många och kan vara svåra att hålla koll på. Men, även catering går alltså att boka direkt i Pronester Planner. Det blir alltså ytterligare ett moment som är möjligt att hålla koll på direkt i bokningssystemet.

Det franska kvalitetsmärket